Names
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Unknown  None  

Jackson, Henry (~1606-1686)
Jackson, Joseph (~1650-1681)
Jackson, Mary (e1674-)
Jackson, Thomas (e1582-<1635)
Jacobs, Catharina (e1694-)
Jelliff, Rachel (1793-1830)
Jelliff, Thomas (e1711-~1786)
Jelliff, William (e1671-)
Jelliff, William (~1752-1823)
John, Catherine (~1778-<1834)
John, David (~1742-)
John, Ens. Thomas (~1720-<1800)